Incoterm 2010

Incoterms 2010

MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CỦA INCOTERMS 2010 SO VỚI INCOTERMS 2000 Hai điều kiện mới – DAT và DAP thay thế các điều DAF, DAS, DEQ, DDU Số điều kiện trong Incoterms 2010 đã giảm từ 13 xuống 11. Có được điều này là nhờ việc thay thế bốn điều kiện cũ trong Incoterms 2000 (DAF, DAS, DEQ, DDU) bằng hai điều kiện mới có thể sử dụng mọi phương thức vận tải là DAT – Giao hàng tại bến và...