Nhóm X

XANSHI,China
XIAMEN,Fujian Province
XIAN,Shaanxi Province
XIANDRIA,China
XIANGTAN,Hunan Province
XIANGZHOU,Guangdong Province
XIANYANG,Shaanxi Province
XIAOGAN,Hubei Province
XIAOLAN (SHI QI),Guangdong Province
XIAOSHAN,Zhejiang Province
XINFENG,Guangdong Province
XINGANG,Tianjin
XINHUI,Guangdong Province
XINING,Qinghai Province
XINTANG,Guangdong Province
XINYOU,Fujian Province
XIUHUI,Guangdong Province
XUCHANG,Henan Province
XUZHOU,Jiangsu Province