Incoterms 2000

Incoterms 2000

Trang 1 trong tổng số 3 trang Vận chuyển đường biển Giải pháp vận chuyển toàn cầu Nhóm E: Nơi đi EXW: Giao tại xưởng (...địa điểm quy định ) Nhóm F: Tiền vận chuyển chưa trả FCA: Giao cho người chuyên chở (... địa điểm quy định) FAS: Giao dọc mạn tàu (... cảng bốc hàng quy định ) FOB: Giao lên tàu ( ... cảng bốc hàng quy định ) Nhóm C: Tiền vận chuyển đã trả CFR: Tiền hàng và cước (... cảng đến quy định ) CIF:...