Incoterms 2000

Incoterms 2000

Trang 1 trong tổng số 3 trang

incoterms2000

S1 Vận chuyển đường biển

Giải pháp vận chuyển toàn cầu

Nhóm E: Nơi đi

EXW: Giao tại xưởng (…địa điểm quy định )

Nhóm F: Tiền vận chuyển chưa trả

FCA: Giao cho người chuyên chở (… địa điểm quy định)

FAS: Giao dọc mạn tàu (… cảng bốc hàng quy định )

FOB: Giao lên tàu ( … cảng bốc hàng quy định )

Nhóm C: Tiền vận chuyển đã trả

CFR: Tiền hàng và cước (… cảng đến quy định )

CIF: Tiền hàng bảo hiểm và cước (… cảng đến quy định )

CPT: Cước phí trả tới (… nơi đến quy định )

CIP: Cước phí và bảo hiểm trả tới (… nơi đến quy định )

Nhóm D: Nơi đến

DAF: Giao tại biên giới (… địa điểm quy định )

DES: Giao tại tàu (… cảng đến quy định )

DEQ: Giao tại cầu cảng (… cảng đến quy định )

DDU: Giao chưa nộp thuế (… Nơi đến quy định )

DDP: Giao đã nộp thuế ( … Nơi đến quy định )

Các điều kiện:

Điều kiện “E”:

Là điều kiện mà theo đó người bán có nghĩa vụ tối thiểu: người bán không phải làm gì thêm ngoài việc đặt hàng hoá dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm quy định – thông thường là tại cơ sở của người bán. Thế nhưng trong thực tế, người bán thường giúp đỡ người mua trong việc bốc hàng lên phương tiện tiếp nhận của người mua. Mặc dù điều kiện EXW có thể thể hiện điều này rõ ràng hơn nếu quy định thêm việc bốc hàng vào phần nghĩa vụ của người bán, song người ta vẫn muốn giữ nguyên tắc truyền thống của EXW là quy định trách nhiệm của người bán ở mức tối thiểu theo điều kiện EXW để có thể sử dụng trong trường hợp người bán không muốn đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ nào về việc bốc hàng. Nếu người mua muốn người bán đảm nhận thêm nghĩa vụ khác thì phải nêu rõ trong hợp đồng mua bán hàng.

Các điều kiện “F”:

Đòi hỏi người bán giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định. Quy định về “điểm” mà tại đó các bên có ý định tiến hành việc giao hàng theo điều kiện FCA trước đây đã gây một số khó khăn vì có rất nhiều tình huống có thể xảy ra đối với hợp đồng áp dụng điều kiện này. Do vậy, hàng hoá có thể được bốc lên phương tiện tiếp nhận do người mua đưa tới để nhận hàng tại cơ sở cuả người bán; hoặc hàng háng có thể cần phải được dỡ xuống từ một phương tiện do người bán đưa tới để giao hàng tại một bến do người mua quy định. Incoterms 2000 đã cân nhắc về các khả năng này và quy định rằng, trong trường hợp địa điểm giao hàng được quy định trong hợp đồng là xưởng của người bán thì việc giao hàng hoàn thành khi hàng được bốc lên phương tiện tiếp nhận do người mua đưa tới, và trong các trường hợp khác thì việc giao hàng hoàn thành sau khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của người mua và chưa dỡ khỏi phương tiện của người bán. Những quy định đối với các phương thức vận tải khác nhau nêu trong điều A4 của FCA Incoterms 1990 không được nhắc lại trong Incoterms 2000.

Điểm giao hàng theo điều kiện FOB, giống như điểm giao hàng theo điều kiện CFR và CIF, trong Incoterms 2000 vẫn giữ nguyên không thay đổi mặc dù có sự tranh luận đáng kể. Quy định “giao hàng qua lan can tàu” theo điều kiện FOB ngày nay tỏ ra không phù hợp trong nhiều trường hợp, tuy vậy, các thương nhân hiểu điều này và khi áp dụng quy định này đã suy xét tới hàng hoá và phương tiện bốc hàng thực tế. Mọi người cảm thấy rằng việc thay đổi điểm giao hàng của điều kiện FOB có thể sẽ gây sự rắc rối không cần thiết đặc biệt là đối với việc bán các hàng hoá chuyên chở bằng đường biển và nhất là theo các hợp đồng thuê tàu. Rất đáng tiếc, một số thương nhân lại sử dụng từ “FOB” để chỉ bất cứ điểm giao hàng nào – như “FOB nhà máy”, “FOB xí nghiệp” “FOB tại xưởng của người bán” hoặc các địa điểm khác trên đất liền – mà không để ý rằng từ viết tắt này có ý nghĩa “giao lên tàu” (tàu biển) (tiếng Anh “Free On Board”). Cần tránh việc sử dụng từ “FOB” như vậy vì sẽ gây hiểu nhầm.

Có một thay đổi quan trọng trong điều kiện FAS liên quan tới nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hoá, có lẽ tập quán thông dụng nhất là để nghĩa vụ này thuộc phía người bán hơn là phía người mua. Để lưu ý về sự thay đổi này, nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu đã được in bằng chữ hoa trong phần mở đầu của điều kiện FAS.

incoterms2000_sm